maj 17, 2023

Gør dig de nødvendige overvejelser

Træf gode bæredygtige valg


Dit liv består af de valg som du træffer, de store såvel som de små, og derfor er det vigtigt at lære at træffe gode valg, og indarbejde nogle gode daglige rutiner der vil understøtte dine valg. Det er op til dig at leve dit liv, og dit liv er ene og alene dit ansvar – jo tidligere i tilværelsen du indser det, jo bedre for så får du en realistisk forståelse af hvad det vil sige at være menneske, i modsætning til hvis du lever i en drømmeboble der ikke er virkeligheden. Livet er en dans mellem de gode stunder og det svære, og det gælder om især at blive god til at håndtere det, som er svært, det nemme og det sjove, det er jo nemt at navigere i det. At blive sig selv bevidst omkring livets modsætninger er gode tanker og refleksioner at gøre sig, og det betyder at du nemmere kan komme igennem det, som livet nu engang byder på godt og ondt.